PREPRUFE® förapplicerad vattentätande lösning

Ett högpresterande, fullständigt vidhäftande vattentätningssystem för kritiska applikationer under mark.

BIM Objects |

Utmaningar med vattentätning under marknivå

Vattentätning under marknivå är en stor utmaning för alla byggprojekt. Läckor från grundvatten, avloppsvatten eller bevattning kan påverka grunden för byggnader som inte är vattentäta—när betong är inblandad finns det några sätt för vatten att träng in i och runt en struktur.

 • Vattnet kan komma genom sömmarna på ett dåligt utformat eller felaktigt installerat vattentätningsmembran
 • Förhållanden på arbetsplatsen som t.ex. damm kan förstöra vidhäftningen av membranet till betong och förhindra att systemet fungerar som det ska.
 • Brister, hålrum och sprickor i betong kan skapa en väg för vattnet att migrera in i och runt en struktur.

För att hantera de risker som beskrivs ovan och möta utmaningarna vid konstruktion under marknivå krävs ett robust, högpresterande och lättinstallerat vattentätningssystem.

Select a suitable PREPRUFE® for your Project: PREPRUFE® Selection Tool

 

Dokument

PREPRUFE® Dokument

PRODUKTNAMN Produktdatablad Product Brochure
PREPRUFE® 250
Produktdatablad
Product Brochure
PREPRUFE® 300R/160R
Produktdatablad
PREPRUFE® 800PA
Produktdatablad
PREPRUFE® DLM
Produktdatablad
PREPRUFE® Plus
Produktdatablad

PREPRUFE® Detaljritningar

PRODUKTNAMN PDF
PA-21-02 - Vertical Internal & External Corners
PA-21-03 - Wall Construction-Expansion Joints
PA-21-04 - Wall Penetrations
PA-21-05 - New to Existing Wall Construction Joint
PA-21-06 - Slab-Wall Interface - Removable Formwork
PA-21-07 - Slab-Wall Interface with Toe
PA-21-09 - Wall-Upper Level Slab Construction Joint
PA-21-10 - Wall-Upper Level Slab Expansion Joint
PA-21-14 - Pilecap-Slab Interfaces
PA-21-15 - Lift Pit-Step In Slab
PP-21-01 - Overlaps
PP-21-02 - Slab Construction-Expansion Joints
PP-21-03 - Pile Heads
PP-21-04 - Slab Penetrations
PP-21-05 - New to Existing Slab Construction Joint
PP-21-06 - Wall Construction-Expansion Joints
PP-21-07 - Pipe Penetration Through Wall
PP-21-08 - Wall Ties
PP-21-09 - New to Existing Wall Construction Joint
PP-21-10 - Slab-Wall Interface Against Permanent Formwork
PP-21-12 - Wall-Upper Level Slab Interfaces
PP-21-15 - Pilecap
PP-21-16 - Alternative Application Over Pilecaps
PP-21-17 - Lift Pit
Produkter och tillbehör

Produkter

 • PRODUKTNAMN
 • Description
 • Key Benefits
 • Applications Type
PREPRUFE® 250
Description

PREPRUFE® 250 is a composite sheet comprised of an HDPE film, an aggressive pressure sensitive adhesive and a weather resistant protective coating.

Key Benefits
 • Cold applied: safe, no need for specialist equiment, no hot works permit needed
 • Prevents lateral water migration
 • Fast and easy installation
Application Type
PREPRUFE® 300R/160R
Description

PREPRUFE® vattentätningsmembran utgörs av sammansatta skikt bestående av ett robust underlag av högdensitetspolyeten, ett tryckkänsligt vidhäftande lim och en farbar vädertålig beläggning. Membranet utvecklar en unik kontinuerlig vidhäftande bindning mot gjuten betong. Detta förhindrar vattenförflyttning mellan strukturen och membranet, vilket väsentligt reducerar risken för läckage.

Key Benefits
Application Type
PREPRUFE® 800PA
Description

PREPRUFE® 800PA är ett kallapplicerat vattentätningsmembran, sammansatt av förstärkt korslaminerad HDPE-film och syntetisk icke-bituminös vidhäftning. PREPRUFE 800PA innefattar teknologin PREPRUFE ADVANCED BOND™.

Key Benefits
Application Type
PREPRUFE® DLM
Description

PREPRUFE® DLM is a damp-concrete tolerant and monocomponent liquid membrane (EHS Friendly), which does not require mixing and cures using air moisture.

Key Benefits
 • Liquid applied – conforms to irregular profiles
 • Waterproof – resistant to water vapour and water pressure
 • Mono-component – no need of mixing on site
Application Type

Apply PREPRUFE® DLM with a solid barrel gun and trowel the product to achieve a minimum thickness of 2.5 mm. Once applied, PREPRUFE® DLM will create a dry skin layer within one hour at normal ambient temperatures which will allow the product to be covered and to continue the works on site.

PREPRUFE® Plus
Description

Produkten är avsedd för vattentätning och skydd av markplattor och källarväggar under marknivå. PREPRUFE® Plus membran utvecklar en integrerad vattentät limfog mot flytbetong för att förhindra vattenmigration.

Key Benefits
Application Type
Översikt

Skydda din byggnad med ett treskiktigt membran

PREPRUFE® består av en robust HDPE-film, tryckkänsligt lim och skyddande beläggning som ger ett robust, permanent och kraftfullt vidhätning med alla typer av betong. PREPRUFE®-produkter är speciellt utformade för att fungera i kritiska applikationer och innehåller ADVANCED BOND TECHNOLOGY™ som säkerställer en fullständig vidhäftning och en långvarig produktprestanda. Denna teknik gör att PREPRUFE® kan bilda en kontinuerlig obruten tätning med betongen under byggnadens konstruktionslivslängd.

En beprövad, pålitlig vattentätningslösning för kritiska applikationer

PREPRUFE® waterproofing Advanced Bond Technology™ skapar ett kontinuerligt, integrerat och permanent vidhäftning med betong. Denna tätning förhindrar lateral migrering av vatten i och runt strukturen och ger prestanda under konstruktionens livslängd. Vid en skada eller installationsfel säkerställer membran med full vidhäftning att vatten under hydrostatiskt tryck inte kan migrera mellan membranet och betongen, vilket begränsar risken för katastrofalt vattentätningsfel. Oberoende testning och en 25-årig referens bevisar att PREPRUFE® kan motstå lateral vattenmigration vid extremt högt tryck – över 70 meter hydrostatiskt huvudtryck. Av denna anledning är PREPRUFE®-systemen globalt beprövade i världens mest kritiska applikationer.

Entreprenörvänlig, enkel installation för att säkerställa prestanda och för att påskynda projektplaner

Många av de system som finns på marknaden idag kräver svetsning eller mekaniskt fastsatta skarvar. Dessa installationskrav kräver en skicklig installatör, medför en risk för installationen, är tidskrävande, ansträngande och kräver expertis. Dessa metoder kräver en stor personalstyrka och specialiserad utrustning och skapar dessutom potentiellt farliga och obehagliga platsförhållanden som t.ex. lukt. Förutom de logistiska utmaningarna brukar dessa processer att vara svåra—vanliga arbetsplatsutmaningar som exempelvis damm och fukt kan enkelt leda till felaktigt genomförd skarvning och detaljarbete, vilket kan resultera i dyra och kostsamma långsiktiga konsekvenser.

PREPRUFE® Plus kan däremot appliceras med en minimal personalstyrka och kräver ingen särskild utrustning för installation. Installation är enkel: Designen gör det möjligt för installatörerna att rulla ut en våd på några sekunder. En dubbelhäftande ZIPLAP™-skarv gör att vådrna enkelt kan bindas till varandra, och limmet är utformat för att motstå vanliga olägenheter på platsen som t.ex. damm, skräp och fukt.

Vattentätning i världsklass

Med applikationer i enorma projekt som till exempel Alaskan Viaduct, den största uttorkade tunneln på jorden, har PREPRUFE® bevisats världen över i kritiska applikationer. Under de senaste 25 åren har entreprenörer installerat mer än 60 miljoner m2 PREPRUFE® i applikationer under marknivå—det finns knappast ett varumärke inom vattentätning som har större förtroende. Kontakta GPC idag för mer information om hur du kan använda PREPRUFE® i ditt projekt.