PREPRUFE® Plus

En ny generation PREPRUFE® med en unik PREPRUFE® ZIPLAP™-skarv för snabb och säker applicering.

Produkten är avsedd för vattentätning och skydd av markplattor och källarväggar under marknivå. PREPRUFE® Plus membran utvecklar en integrerad vattentät limfog mot flytbetong för att förhindra vattenmigration.

Fördelar

 • Spar tid och pengar – inga sektioner eller skyddsfilmer, snabb installation och mindre avfall.
 • Inga sektioner – den integrerade vidhäftningen eliminerar behovet av komplexa svetsade skarvar med olimmade membraner.
 • Ingen skyddsfilm – varken screed eller skyddsfilm behövs, till skillnad från traditionella membraner, vilket spar pengar och tid i projektarbetet.
 • Snabb installation – ingen skyddsfilm - kick-out rullar minskar arbetstiden.
 • Genomtänkt avfallshantering – ingen skyddsfilm – snabbar på installationen och minskar avfallsmängden (99% återvinningsbart).
 • Lättviktslösning med bättre säkerhet – enkelt att hantera rullar utan gaffeltruck – mindre förrådsutrymme och bättre säkerhet jämfört med tyngre och mer skrymmande system.
 • Kallappliceras och enkel att installera – ingen primer, inga hålkälsremsor, specialutrustning eller värmearbete.
 • Enkelt system – behövs enbart membran och tejp för att installera vattentätning.
 • Passiv vattentätning – vattentätningen behöver inte aktiveras. Påverkas inte av grundvattenföroreningar, stillastående vatten eller våt/torr-cykling under byggnadens livstid.
 • Opåverkad av väderförhållanden – fogen kan inte aktiveras i förtid póg.a. väder och den är opåverkad av frys/tö- samt våt/torr-cykling.
 • PREPRUFE® ZIPLAP™ – dubbla självhäftande vattentäta överlappar – enkelt att skarva även vid dåligt väder.
 • Försegling mot betong – den enda teknologin som bevisligen motstår vattenmigration under de högsta trycknivåerna.
 • Speciellt viktigt för plint – och pålgrunder.
 • Säker vidhäftning – förseglingen fäster mot fundamentet även om marken sätter sig, till skillnad från bentonitbaserade lösningar som kräver konstant tryck.
 • Mycket god kemresistens – skyddar konstruktionen från salt- och sulfatangrepp.
 • Mjuk ytfinish – vid behov avlägsnas nedsmutsning enkelt före gjutning till skillnad från membran med geotextilyta.
 • Beprövat sedan 20 år – PREPRUFE® har använts sedan mer än 20 år på stora byggprojekt över hela världen.
 • Ett komplett system från GCP. Ett komplett produktprogram med hydrofil vattentätning i PVC är tillgängligt för skarvskydd. Kan användas i kombination med GCP efterapplicerade självhäftande membransystem.
 • Genomföringar – pålar, rör och ankarfästen… allt behov för vattenförsegling för genomföringar ingår i systemet.

Systemkomponenter

 • PREPRUFE® 300R Plus LT –  kraftigt 1,2 mm membran. För montage i horisontella och vertikala applikationer.
 • PREPRUFE® 160R Plus LT –  0,8 mm membran. För montage i horisontella och vertikala applikationer. Avsedd för bottenplattor med en max tjocklek på 500mm.
 • PREPRUFE® Tape LT – tejp med Preprufe-beläggning för obruten betongvidhäftning vid tejpade hörn och detaljer. Finns även tejp för kall väderlek.
 • BITUTHENE® LM (E) - högpresterande flytande membran för detaljarbete och tätning av genomföringar.
 • PREPRUFE® DLM - högpresterande flytande membran för detaljarbete och tätning av genomföringar.
 • ADCOR® 500S / 500T – vattentäta svällfogband för betongskarvar.
 • ADCOR® 550MI / 550T-MI – vattensvällande injicerbar fogmassa för ytterligare säkerhet av vattentätning i betongskarvar.

Applicering 
Lagring av materiel

Välj en övertäckt plats för lagring och skydda materialet från väder. Material ska förvaras plant och inte direkt på marken. Dubbelstapla inte pallar på byggplatsen.

Förberedelser

Underlaget måste vara tillräckligt stabilt för att inte röra sig under gjutfyllning. Underlaget ska vara likartat och utan glipor eller håligheter över 12 mm. Brädfodrade underlag måste ligga dikt an och inte mer än 12 mm ur linje. Underlaget måste vara fritt från lös ballast och vassa utstickande stenar. Skulle sådana finnas, måste de spacklas med ett ämne som tål membranbelastningen. Om möjligt, undvik sluttande eller rundad skyddsbetong. Underlaget behöver inte vara torrt, men vattenansamlingar måste sugas bort.

 • Lämpliga underlag är blóa.
 • Skyddsbetong
 • Väl kompakterat lager av sand eller stenkross
 • Styv isolering
 • Permanenta gjutformar
 • Temporära gjutformar
 • 19 mm plywood
 • HYDRODUCT® dräneringsskivor
 • Intilliggande befintliga underkonstruktioner

Inner- och ytterhörn

Inner- och ytterhörn ska utföras som visas i bilden nedan. Tillse att alla våder är fullt utrullade och har minst 100 mm uppvik. Vik och böj membranet för att säkerställa en god passning mot underlagets profil.

Avformning

PREPRUFE® membran kan appliceras på temporära enkel- och dubbelsidiga gjutformar, grundelement, pålar etc.

När väl betongen är fylld på plats, måste gjutformen behållas tills betongen har uppnått tillräcklig tryckhållfasthet för att skapa en fog mot PREPRUFE® Plus. Vi rekommenderar en tryckhållfasthet om minst 10 N/mm2 innan betongen med PREPRUFE® Plus avformas. En för tidig avformning kan ge minskad vidhäftning mellan membranet och betongen.

Vänligen se installationsmanualen för Preprufe för anvisningar och för användning med andra GCP membraner.

Vattentätning av vägg

GCP erbjuder också alternativ till förmontering av PREPRUFE® Plus på vertikala gjutformar. För konventionell applicering på vägg efter avformning, använd GCP Construction Products självhäftande system för vattentätning. Se separat datablad för ytterligare information.

Övriga produkter

ADCOR® 500S / 500T – vattentäta svällfogband för betongskarvar.

ADCOR® 550MI / 550T-MI – vattensvällande fogmassa för ytterligare säkerhet i betongskarvar.

AT System – samextruderad vattentätning av PVC för rörliga skarvar.

BITUTHENE® LM – tvåkomponents flytande elastomer för tätning vid detaljer.

Begränsningar i användandet

 • Gjutning ska ske inom 56 dagar (42 dagar i varmt klimat) efter applicering av membranerna.

Hälsa och säkerhet

Behov av materialsäkerhetsdatablad föreligger inte för PREPRUFE® Plus. Kallapplicering eliminerar risker förknippade med värmearbeten som brännskador och brandrisk samt lagring och hantering av gasflaskor.

För frågor kring hälsa och säkerhet, vänligen kontakta GCP kontor. För BITUTHENE® LM, vänligen läs förpackningsetiketten och SDS (Safety Data Sheet) före användning. Användaren måste följa alla risk- och säkerhetsfraser. SDS (Safety Data Sheet) kan beställas från GCP försäljningskontor.

 

Beskrivning

PREPRUFE® vattentäta membran är ett komposit, uppbyggt med ett underlägg av robust HDPE och ett överlägg av tryckkänsligt och trafikerbart vattenresistent material med det dubbelt självhäftande PREPRUFE® ZIPLAP™ vilket är praktiskt samtidigt som det ger extra säkerhet.

GCP har utvecklat sin beprövade ADVANCED BOND TECHNOLOGY™, - som ger en tät försegling mot betong – tillsammans med mer än 20 års erfarenhet från stora projekt, för att ge marknadens ledande vattentätningsmembran ytterligare praktiska och ekonomiska fördelar.

ADVANCED BOND TECHNOLOGY™ - Membranen utvecklar en kontinuerlig vidhäftning mot färsk betong som fylls i formen, vilket förhindrar migration mellan underlaget och membranet och ökar skyddet mot läckage.

Den nya kick-out-funktionen hos PREPRUFE® Plus har tagits fram för att minska miljöpåverkan och reducera installationstiden med färre mantimmar. Den unika PREPRUFE® ZIPLAP™ ger omedelbar skarvning även under svåra förhållanden.

Användningsområden

Skydd av källare mot vattengenomträngning och utdunstning, som möter hårda brittiska krav BS 8102:2009.
Vattentätning av byggnadsfundament.
Skydd mot metan, koldioxid och radon utöver de krav som ställs för standardmembran.
Skydd av armerad betong i aggressiva markmiljöer, inkl. de hårdaste förhållandena på arabiska halvön.

Installation - Allmänt

Verktyg och materiel som behövs:

 • Gummivalsroller
 • Mattkniv
 • Måttband
 • Rengöringsdukar av bomull
 • Plywood eller motsvarande skärunderlägg
 • Tunn metallinjal
 • Snörslå
 • Kvast
 • 2 meter rollerskaftförlängare
 • Blandningsvisp för Bituthene LM
 • Rundad murslev eller stålspackel
 • Lämpliga skydds- och/eller dräneringsskivor och andra lämpliga produkter

Nya PREPRUFE® ZIPLAP™ – PREPRUFE® Plus levereras i 1,2 meter breda rullar inklusive PREPRUFE® ZIPLAP™ - de dubbla vidhäftande skarvarna och färgade dragremsor på över- och undersidan av skarvkanten vilket ger en ännu starkare överlappning mot nästa våd.

Under de bägge dragremsorna sitter ett starkt adhesiv. Efter att den gröna remsan på membranets översida och den blå remsan på membranets undersida avlägsnats, bildas en stark limfog i överlappen.

Applicering av PREPRUFE® kan göras vid temperaturer ner till -0°C. PREPRUFE® kan installeras ner till -5°C förutsatt att PREPRUFE® Tape LT används på alla skarvar. Denna tejp ska fästas på torra rena underlag och skyddsremsan måste avlägsnas omgående efter applicering.

Installation - Horisontellt

Placera den första membranvåden så att den gröna dragremsan är riktad mot gjutcentrum. Rulla ut membranet med HDPE-sidan mot underlaget. Slutvåderna ska fördelas så, att de slutar jämnt med kanterna.

Låt de färgade dragremsorna sitta kvar tills inpassning är helt färdig. Placera påföljande våd noggrant så att den överlappar 75 mm längs den markerade stadkanten. Drag upp och avlägsna både den gröna och den blå remsan på överlappsytan för att passa adhesiv-mot-adhesiv på överlappen. Se till att en kontinuerlig skarv erhålls utan veck. Rulla därefter hårt med gummivalsen. När hela installationen är slutförd, tillse att samtliga plastremsor längs alla skarvar är upplockade.

Vådslut och klippta kanter

Överlappa alla vådslut och klippta kanter med minst 75 mm och tillse att membranet är rent och fritt från föroreningar. Torka med en fuktig trasa vid behov. Låt torka och fäst PREPRUFE® Tape mitt över skarven och pressa med gummivalsen. Se även instruktioner för PREPRUFE® Plus.

Genomföringar

Försegling runt genomföringar såsom servicerör, pålar, elektriska kablar etc. görs genom att märka ut på och klippa membranet så nära detaljen som möjligt. Om membranet skiljer mer än 12 mm från detaljen, ska PREPRUFE® Tape fästas på membranet så att det fäster dikt mot detaljen. För rörgenomföringar, vira PREPRUFE® Tape runt röret. Blanda och applicera BITUTHENE® LM runt detaljen och använd en profilskrapa för att få en vattentät fog mellan membranet och tejpen. Se även instruktioner för PREPRUFE® Plus.

Membranreparationer

Inspektera membranet så att inga skador uppstått innan armering och gjutformar placeras samt innan gjutning. Rengör med högtryckstvätt vid behov.

Torka området med en fuktig trasa så att det är rent och fritt från damm. Låt torka. För mindre reparationer, fäst en remsa PREPRUFE® Tape mitt över det skadade området och rulla med gummivalsen. För större skador, använd ett stycke PREPRUFE® Plus och försegla alla kanter med PREPRUFE® Tape. Avlägsna alla skyddspapper från tejpen.

Installation - Vertikalt

Applicera membranet med den gröna remsan mot det område som ska fyllas med betong. Fäst membranet mekaniskt mot bakstycket med trådspik eller annat lämpligt fästdon med platt huvud. Membranet kan installeras i önskad längd. Säkra membranets överdel genom att använda läkt 50 mm under överkanten. Fäst med c/c 600 mm så att membranet ligger dikt an och plant gentemot underlaget. Infästningen kan göras genom stadkanten, vilket ger helt sammanvalsade överlappar som kan täckas med en lämplig bit PREPRUFE® Plus. Alla synliga infästningar ska övertejpas med PREPRUFE® Tape.

Drag av och avlägsna såväl den gröna som den blå remsan på skarvytan för att få en adhesiv-mot-adhesiv-fog i överlappen. Se till att fogen är kontinuerlig utan veck och pressa med gummivalsen. Efter installation, säkerställ att alla skyddsremsor från både överlapp och tejp är upplockade.

Leverans

PREPRUFE® 300R Plus 160R Plus Tape LT* eller HC*
Tjocklek (nominell) mm 1,2 0,8 0,8
Rullstorlek (m) 1,17 x 31,0 1,17 x 36,5 100 x 15
Rullyta (m2) 36 42  
Rullvikt (kg) 50 42 2
Minsta överlappningsyta skarv/kant (mm) 75 75 75
*LT används vid temperaturer mellan -4 °C och +30 °C
*HC används vid temperaturer mellan +10 °C och +40 °C
Övriga produkter
ADCOR® 500S Rullar om 6 x 5 meter
ADCOR® 550MI Rullar om 8 x 5 meter
BITUTHENE® LM Förpackning om 5,7 liter   

Typiska egenskaper

  300R Plus 160R Plus
Vidhäftning mot betong (N/mm) EN 1372 2,88 2,88
Skjuvningshóllfasthet (N/mm) EN 12317-2 14,5 14,5
Hållfasthet mot hydrostatiskt tryck (m) ASTM D 5385 mod. > 70 > 70
Punkteringsmotstånd (N) 990 445
Vattenånggenomsläpplighet (g/m2/24 h) 0 0
Metanpermeabilitet (ml/m2.dag.atm) Not 1 44,31 60,81
Diffusionskoefficient för radon (m2/s) 2,6 x 10-12 5,6 x 10-12

Not 1: Typiskt värde för BRE, rekommenderat minimivärde (BRE Report 212) är 360 ml/m2/dag

 

 

Deklarerade värden enl. EN 13967

Egenskap Deklarerade värden Testmetod Egenskap Deklarerade värden Testmetod
Preprufe 160R Plus 300R Plus   Preprufe 160R Plus 300R Plus  
Visuella skador - MDV Inga Inga EN 1850-2 Rakhet - MDV Godkänd Godkänd EN 1848-2
Längd (m) - MDV 36,5±0,15 31±0,15 EN 1848-2 Tjocklek (mm) - MDV 0,8±0,005 1,2±0,005 EN 1849-2
Bredd bärare (m) - MDV 1,17±0,05 1,17±0,05 EN 1848-2 Massa per ytenhet (g/m2) - MDV 810±50 1150±70 EN 1849-2
Total rullbredd (m) - MDV 1,17±0,05 11,17±0,05 EN 1848-2 Beständighet - vattentäthet efter artificiell åldring (vid 60 kPa) Godkänd Godkänd EN 1296
Vattentäthet mot flytande vatten (vid 60 kPa) Godkänd Godkänd EN 1928 Beständighet – vattentäthet efter kemikaliepåverkan (vid 60 kPa) Godkänd Godkänd EN 1928 Metod B EN 1928 Metod B
Slaghållfasthet (Al-skiva) (mm) - MLV 250 - Godkänd 400 - Godkänd EN 12691 Kompabilitet med bitumen Godkänd Godkänd EN 1548
Slaghållfasthet (EPS) (mm) - MLV 500 - Godkänd 1400 - Godkänd EN 12691 Motstånd mot statisk belastning Godkänd Godkänd EN 12730
Rivhållfasthet (spik) – oarmerade skivor (N) - MLV Längs1 300 Tvärs2 450 Längs1 450 Tvärs2 600 EN 12310-1 Draghållfasthet - oarmerade skivor (N/6mm) – MLV Längs1 60 Tvärs2 60 Längs1 110 Tvärs2 120 EN 12311-2 Metod B
Foghållfasthet (N/50mm) - MLV 480 850 EN 12317-2 Draghållfasthet – oarmerade skivor (töjning %) - MLV Längs1 4,5 Tvärs2 4 Längs1 4,5 Tvärs2 4 EN 12311-2 Metod B
Ånggenomsläpplighet (μ= sD/d) - MDV 700,000± 30% 700,000± 30% EN 1931 Metod B Deformationsmotstånd under belastning NPD5 NPD5 EN 13967 Annex B
Ånggenomsläpplighet (sD in m) - MDV 581±30% 840±30% EN 1931 Metod B Reaktion vid brandpåverkan (Klass: testförhållande) E E EN 13501-1

Fotnoter: 1. Längs i förhållande till rullriktning 2. Tvärs i förhållande till rullriktning 3. MDV = Producentbestämt värde 4. MLV = Producentbegränsat värde 5. NPD = Ingen prestanda deklarerad
Samtliga värden som anges i detta datablad är baserade på testresultat som fastställts under laboratorieförhållanden och med produktprov som tagits direkt från lager i dess originalförpackning utan någon justering eller modifiering av dess beståndsdelar.
Detaljer som visas är typiska illustrationer och inte en konstruktionsritning. För hjälp med arbetsföljd och ritningar, vänligen kontakta GCP Teknisk Service.

gcpat.se | Sverige kundservice: +46 (0) 4216 7800

Avsikten med denna information är att den ska vara till användarens nytta. Informationen baseras på värden och kunskaper som vi bedömt som tillförlitliga och exakta. Informationen är emellertid avsedd som vägledning samt för bedömning och validering av användaren. Vi ger ingen garanti att de resultat som anges i dokumentet kan återskapas av användaren. Fraser, rekommendationer och förslag ska läsas i samband med de försäljningsvillkor som gäller samtliga av oss levererade produkter och tjänster. Rekommendationer och förslag får inte tillämpas av användaren om förfarandet skulle medföra intrång i patent, mönsterskydd eller annan immateriell rättighet tillhörande tredje part.

PREPRUFE är ett varumärke som kan vara registrerat av GCP Applied Technologies Inc. i USA och/eller andra länder.

Detta gäller vid publiceringstillfället och återspeglar inte nödvändigtvis det aktuella läget för varumärkesrättigheten vid lästillfället.


GCP Applied Technologies Inc., 2325 Lakeview Parkway, Alpharetta, GA 30009, USA
GCP Sweden AB, Gärdesvägen 3, 444 31 Stenungsund​
Detta dokument är endast aktuellt från och med det senast uppdaterade datumet som anges nedan och gäller endast för användning i Sverige. Det är viktigt att du alltid hänvisar till den information som för närvarande finns tillgänglig på webbadressen nedan för att ge den mest aktuella produktinformationen vid användningstillfället. Ytterligare litteratur såsom entreprenörshandböcker, tekniska bulletiner, detaljritningar och detaljrekommendationer och andra relevanta dokument finns också på www.gcpat.se. Information som finns på andra webbplatser får inte åberopas, eftersom de kanske inte är aktuella eller tillämpliga på villkoren i din plats och vi tar inget ansvar för innehållet. Om det finns några konflikter eller om du behöver mer information, kontakta GCP kundservice.

Last Updated: 2022-11-10

https://gcpat.se/sv-se/solutions/products/preprufe-pre-applied-waterproofing-solutions/preprufe-plus