PREPRUFE® 800PA

Självhäftande Preprufe-membran för källarväggar i öppna utgrävningar.

Product Description

PREPRUFE® 800PA är ett kallapplicerat vattentätningsmembran, sammansatt av förstärkt korslaminerad
HDPE-film och syntetisk icke-bituminös vidhäftning. Preprufe 800PA innefattar teknologin
Preprufe ADVANCED BOND™.

Huvudsakliga applikationer

Ny och korrigerande vattentätning för:

 • Källarväggar i alla källarstrukturer till BS 8102: 2009
 • Parkeringshus under mark
 • Underjordiska reservoarer av armerad betong och tankar
 • Industrianläggningar
 • Skydd mot radon- och metangas
 • Skydd mot vatten, fukt och gas för kritiska konstruktioner.

Fördelar

 • Icke-bituminöst – syntetiskt självhäftande membran baserat på Preprufe-teknologin
 • Vidhäftning – utmärkt vidhäftning till betong vid alla temperaturer.
 • Produktivitet – 1,2 meter bred rulle för ökad arbetseffektivitet
 • Full vidhäftning – eliminerar vattenförflyttning för att förhindra vattenspårning mellan membranet och underlaget.
 • Elastomerisk – anpassar sig till rörelser och överbryggar krympsprickor i betongen.
 • Överlägsen prestanda – hög styrka, töjbarhet och rivhållfasthet.
 • Vatten- och ångbarriär – utgör skydd för källare som behöver vara fria från läckage.
 • Gasmotstånd – skydd mot metan- och radongas.

Produkter

Preprufe 800PA
Vikt
Minimal överlappning
Förvaring
Rulle 1,2 m x 35 m
35 kg / rulle
50 mm
Förvara upprätt på torr plats under +30 °C
Bituthene Primer W2
Coverage
Burk 5 liter
9 - 11 m2 per liter
Preprufe SC1
Coverage
Burk 5 liter
10 - 12 m2 per liter beroende på appliceringsmetod, ytans porositet och omgivningstemperatur.
Kompletterande
Bituthene LM
GCP Protection 03
Adcor 500S
Hydroduct
Paket 5,7 liter
3 mm x 0,9 m x 2,03 m (± 6%)
Rullar 6 x 5 m
Se separat datablad för dräneringsskikt

Utrustning från andra tillverkare: Roller

Fysiska egenskaper

  Normalvärde Testmetod
Draghållfasthet vid 23 °C, min 3,2 N/mm ASTM D 903 Modified3
Permeabilitet, metan 74,2 ml/m2/dag ISO 7229
DiffusionKoefficient för Radon 5,6 x 10-12 m2/s CTU K124/02/95

Installation

Preprufe 800PA kan appliceras på cement- och metallunderlag. Finns i två versioner: Applikationstemperatur mellan +5 °C och +40 °C för Preprufe 800PA, applikationstemperatur mellan -5 °C och +20 °C för Preprufe 800PA LT. Underlaget ska vara rent, fritt från fett, släppmedel och utskjutande delar eller håligheter. Ojämnheter större än 3 mm ska avlägsnas eller fyllas med produkter från sortimentet GCP Betec NSM.

Alla ytor ska primas med ett lager av GCP vattenbaserade primer - Bituthene Primer W2, som är lämplig för användning på fuktiga ytor. Alternativt är det vid tidsbrist möjligt att använda GCP lösningsmedelsbaserade primer - Preprufe SC1 - som kan användas för primning och installation av membran på fuktiga ytor eller ”grön” betong. Primern ska appliceras med roller eller pensel, minst en timma innan applicering av membranet. Primade ytor ska täckas med membranet samma dag.

Skär innan appliceringen påbörjas till Preprufe 800PA i lämpliga längder enligt höjden på appliceringsområdet. Skala av de första 30 cm av släppskiktet. Placera membranet och applicera den vidhäftande ytan från toppen till botten och avlägsna släppskiktet helt. Preprufe 800PA ska penslas eller pressas fast på den primade ytan för att säkerställa god inledande vidhäftning och för att pressa ut instängd luft. Intilliggande längder justeras med hjälp av förtryckta linjer och överlappas med 50 mm på sidor och ändar och pressas fast ordentligt med kraftigt tryck, genom att använda en roller, för att säkerställa fullständig vidhäftning och kontinuitet mellan lagren.

På höga väggar kan det vara nödvändigt att fästa membranet med lister för att undvika glidning. Avlägsna listen efter motfyllning och innan placering av eventuella vattenstopp (vid behov). Kontakta GCP Construction Products för andra underlag som plast eller trä.

Detaljer

Inre och yttre hörn och kanter måste förstärkas med förskurna längder av Preprufe 800PA med en bredd på 300 mm. För tätning av genomföringar som serviceledningar, åskledare, osv., använd Preprufe LM och applicera det runt genomföringen med en övergång för att skapa en vattentät tätning med Preprufe 800PA-membranet.

Reparationer, skydd & dr.nage

 • Preprufe 800PA-film har en gråsvart insida. När skador uppstår exponeras den gråsvarta insidan mot den vita ytan. Skadade områden ska repareras med en överdimensionerad reparationslapp som appliceras på en ren och torr yta 100 mm över skadan och sedan pressas fast ordentligt.
 • Innan motfyllning ska membranet skyddas från skada med 2 mm tjocka GCP Protection 03-skivor eller GCP Protection roll.
 • Preprufe 800PA får inte exponeras över 30 dagar.
 • Om området runt kontruktionen kan dräneras till en låg utloppsnivå, rekommenderar GCP dräneringsmembran från serien Hydroduct.

 

Specifikationer

Se paragraf J40 297.

Hälsa och säkerhet

Det finns inga lagstadgade krav att tillhandahålla säkerhetsdatablad för Preprufe 800 PA. Vänligen kontakta GCP Construction Products Limited om du har frågor som rör hälsa och säkerhet. Läs produktetiketten och säkerhetsdatabladet (MSDS) innan användning av följande produkter: Bituthene W2, Preprufe SC1 primer och Bituthene LM. Användaren måste följa alla anvisningar rörande risker och säkerhet. MSDS kan erhållas från GCP Construction Products Limited.

Deklarerade värden enligt EN 13967

Egenskaper Deklarerat värde Testmetod Egenskaper Deklarerat värde Testmetod
Synliga defekter - MDV Nej EN 1850-2 Rakhet - MDV Godkänd EN 1848-2
Längd (m) - MDV 35 EN 1848-2 Tjocklek (mm) - MDV 0.8 EN 1849-2
Total bredd (rulle) (m) - MDV 1.2 EN 1848-2 Massa per ytenhet (g/m2) - MDV 735 EN 1849-2
Vattentäthet mot flytande vatten (vid 60 kPa) Godkänd EN 1928 Beständighet för vattentäthet mot åldring/nedbrytning (vid 60 kPa) Godkänd EN 1296
EN 1928
Metod B
Hållfasthet mot stötar (Al-skiva) (mm) - MLV 150 - Godkänd EN 12691 Beständighet för vattentäthet mot kemikalier (vid 60 kPa) Godkänd EN 1847
Metod B
EN 1928
Metod B
Hållfasthet mot stötar (bas EPS) (mm) - MLV 1000 - Godkänd EN 12691 Kompatibilitet med bitumen Godkänd EN 1548
Rivhållfasthet (spikhuvuden)oarmerade skikt (N) - MLV Längsg1 155 Tvärg2 180 EN 12310-1 Hållfasthet mot statisk belastning Godkänd EN 12730
Monteringsstyrka (N/50mm) - MLV 250 EN 12317-2 Hållfasthetsegenskaper - oarmerade skik (N/6mm) - MLV Längsg1 50
Tvärg2 55
EN 12311-2
Metod B
Överföring av vattenånga (μ= sD/d) - MDV 380,000± 30% EN 1931 Metod B Hållfasthetsegenskaper oarmerade skikt (töjbarhet %) - MLV Längsg1 130
Tvärg2 100
EN 12311-2
Metod B
Reaktion vid brandpåverkan (klass; testförhållanden) E EN 13501-1      

Fotnoter: 1. Längsgående - relaterat till rullriktningen, 2. Tvärgående - relaterat till rullriktningen, 3. MDV: Producentbestämt värde, 4. MLV: Producentbegränsat värde

gcpat.se | Sverige kundservice: +46 (0) 4216 7800

Avsikten med denna information är att den ska vara till användarens nytta. Informationen baseras på värden och kunskaper som vi bedömt som tillförlitliga och exakta. Informationen är emellertid avsedd som vägledning samt för bedömning och validering av användaren. Vi ger ingen garanti att de resultat som anges i dokumentet kan återskapas av användaren. Fraser, rekommendationer och förslag ska läsas i samband med de försäljningsvillkor som gäller samtliga av oss levererade produkter och tjänster. Rekommendationer och förslag får inte tillämpas av användaren om förfarandet skulle medföra intrång i patent, mönsterskydd eller annan immateriell rättighet tillhörande tredje part.

PREPRUFE är ett varumärke som kan vara registrerat av GCP Applied Technologies Inc. i USA och/eller andra länder.

Detta gäller vid publiceringstillfället och återspeglar inte nödvändigtvis det aktuella läget för varumärkesrättigheten vid lästillfället.


GCP Applied Technologies Inc., 2325 Lakeview Parkway, Alpharetta, GA 30009, USA
GCP Sweden AB, Gärdesvägen 3, 444 31 Stenungsund​
Detta dokument är endast aktuellt från och med det senast uppdaterade datumet som anges nedan och gäller endast för användning i Sverige. Det är viktigt att du alltid hänvisar till den information som för närvarande finns tillgänglig på webbadressen nedan för att ge den mest aktuella produktinformationen vid användningstillfället. Ytterligare litteratur såsom entreprenörshandböcker, tekniska bulletiner, detaljritningar och detaljrekommendationer och andra relevanta dokument finns också på www.gcpat.se. Information som finns på andra webbplatser får inte åberopas, eftersom de kanske inte är aktuella eller tillämpliga på villkoren i din plats och vi tar inget ansvar för innehållet. Om det finns några konflikter eller om du behöver mer information, kontakta GCP kundservice.

Last Updated: 2022-07-26

https://gcpat.se/sv-se/solutions/products/preprufe-pre-applied-waterproofing-solutions/preprufe-800pa