PREPRUFE® 300R/160R

Förmonterat vattentätningsmembran som utvecklar en vidhäftande bindning mot gjuten betong i syfte att förhindra vattenförflyttning. Används under bottenplattor och på källarväggar.

 

Beskrivning

PREPRUFE® vattentätningsmembran utgörs av sammansatta skikt bestående av ett robust underlag av högdensitetspolyeten, ett tryckkänsligt vidhäftande lim och en farbar vädertålig beläggning. Membranet utvecklar en unik kontinuerlig vidhäftande bindning mot gjuten betong. Detta förhindrar vattenförflyttning mellan strukturen och membranet, vilket väsentligt reducerar risken för läckage.

 

Applikationer

 • Tätar alla källarstrukturer mot vatten och fukt till BS 8102:2009.
 • Vattentätning för kontruktioner under mark till väg- och vattenbyggnadsteknik.
 • Skyddar mot metan-, koldioxid- och radongas utöver standardkraven för membran angivna i BRE Reports 211 (radon) och 212 (metan och koldioxid).

Oberoende utvärderingar

 • BBA certifikat nr. 97/3325.
 • Mott MacDonald Special Services Report maj 2001.
 • Internationella certifikat

Systemkomponenter

 • PREPRUFE® 300R LT - kraftigt 1,2 mm membran. För montage i horisontella och vertikala applikationer.
 • PREPRUFE® 160R LT - 0,8 mm membran. För montage i horisontella och vertikala applikationer. Avsedd för bottenplattor med en max tjocklek på 500mm.
 • PREPRUFE® Tape LT - innefattar Preprufe-beläggning för konstant vidhäftning till betong vid tejpade kanter och detaljer.
 • BITUTHENE® LM (E) - högpresterande flytande membran för detaljarbete och tätning av genomföringar.
 • PREPRUFE® DLM - högpresterande flytande membran för detaljarbete och tätning av genomföringar.
 • ADCOR® 500S - vattenexpanderande vattenstopp för fogar i betongkonstruktioner.
 • ADCOR® 550MI - vattenexpanderande injicerbart vattenstopp som ökar säkerheten för fogar i betongkonstruktioner.

Längdernas ändar och skurna kanter

Överlappa alla ändar och skurna kanter minst 75 mm och se till att området är rent och fritt från föroreningar och torka vid behov av med en fuktig trasa. Låt torka och applicera PREPRUFE-tejp centrerat över överlappningen och rulla ordentligt. Se också PREPRUFE® standard detaljer.

 

Applicering Materialförvaring

Sekvensleveranser för att undvika förseningar och minimalisera förvaring på plats. Välj en säker och övertäckt plats för materialförvaring. Förvara material för varje dags användning på en plats som inte kommer att kräva förflyttning av materialet en andra gång. Stapla inte pallar med tätskikt i dubbla lager på arbetsplatsen. Förvara skyddsskivor liggande och inte direkt på marken. Täck över ovansidan och alla sidor.

 

Allmän installation

Verktyg/material:
Kraftig roller
Stanley/verktygsknivar
Måttband
Rengöringsdukar av bomull
Plywood eller liknande skärbräda
Tunn metallinjal
Snörslå
Borste
2 meter långt rör eller ett kraftigt borstskaft
Spiralformad blandningsvisp för Preprufe LM
Murslev eller spatel med rundad spets
Skydds- och/eller dräneringsskivor och andra kompletterande produkter

Preprufe-membran levereras i 1,2 m breda rullar med en självhäftande list på den ena kanten för att möjliggöra fullständig vidhäftning mellan intilliggande längder. Övriga överlappningar måste tejpas med Preprufe-tejp. Minimal appliceringstemperatur -4 °C.

Vid installation av Preprufe i kalla eller begränsande väderförhållanden (<13 °C), rekommenderas det att använda Preprufe-tejp LT på alla överlappningar och detaljer. Preprufe-tejp LT ska appliceras på rena och torra ytor och skyddsplasten måste avlägsnas omedelbart efter applicering.

Horisontell installation

Placera membranet med det borttagningsbara skyddsplasten överst. Längdernas ändar ska fördelas för att undvika uppbyggnad av lager. Lämna skyddsplasten i position tills överlappningsprocessen är klar. Placera efterföljande skikt noggrant så att det överlappar föregående skikt 75 mm längs med kanten. Se till att undersidan av det efterföljande skiktet är rent, torrt och fritt från föroreningar innan överlappning. Skala bort skyddsplasten mellan överlappningarna när de två skikten är vidhäftade. Se till att en kontinuerlig bindning utan veck uppnås och rulla ut ordentligt. Efter slutförd installation, se till att skyddsplasten avlägsnas helt från membranet och från tejpen.

 

Fördelar

 • Mångsidig - kan användas under grundplattor och med enkel- eller dubbelsidiga gjutformssystem.
 • Vidhäftande försegling till betong - den enda teknologin som har bevisats motstå vattenförflyttning.
 • Lätt vikt, flexibel - lätt att hantera och installera utan speciella hörnstycken.
 • Inga stumskarvar - alla skarvar har vidhäftande ”kanter” eller överlappande Preprufe-tejp för förbättrat skydd mot läckor.
 • Inert - påverkas inte av grundvattenföroreningar, vattenansamlingar eller av växlande vattennivåer.
 • Förblir förseglad gentemot strukturen - även om marken sjunker.
 • Slätt ytmembran - föroreningar på arbetsstället avlägsnas lätt.
 • Utmärkt kemisk motståndskraft - skyddar strukturen från salter och sulfat.
 • Fullständigt system - komplett utbud av GCP hydrofiliska och PVC-vattenstopp för skydd av betongfogar.

Förberedelse av underlag

Passande underlag är:

 • betongbottenplatta
 • väl packad sand på krossad sten
 • styv isolering
 • lerskivor
 • permanent gjutform
 • borttagningsbar gjutform
 • 19 mm plywood
 • Hydroduct dräneringsskiva
 • Intilliggande understrukturer

Underlagen ska vara likformiga utan mellanrum eller håligheter större än 12 mm. Om håligheter eller mellanrum förekommer ska de fyllas med ett material tillräckligt starkt för att stöda membranet. Alla underlag ska vara fria från lösa fyllnadsmassor och ojämnheter. Undvik om möjligt sluttande eller rundad skyddsbetong. Vid applikationer med krossad sten är det viktigt att skapa ett fast och hårt underlag runt genomföringar som går genom plattor för att eliminera rörelse under betonggjutningen. Allt för stor rörelse kan äventyra vattentätheten runt genomföringen. Applicera injekteringsbruk runt genomföringen innan installation av membranet för att skapa stabilitet.

Ytan behöver inte vara torr men stående vatten måste avlägsnas. Underlagen måste vara tillräckligt styva så att de inte rör sig under betonggjutning. Brädfodrade underlag måste sitta tätt ihop för att ge stöd och de får inte vara mer än 12 mm ut ur linje.

Hörn

Inre och yttre hörn ska formas som beskrivet i diagrammen genom att vika tillbaka membranet med ett minimum av 100 mm och täta med Preprufe-tejp. Se till att hörnets spets är täckt och tätat med tejp och rullaut ordentligt.

Vecka och vik membranet så att det ligger an tätt mot underlagsprofilen och undvik gropar.

 

Genomföringar

Vid tätning runt genomföringar som t.ex. serviceledningar, pålhuvuden, åskledare och liknande, markera och skär till membranet så att det ligger an tätt mot genomföringen. Om membranet inte ligger i linje med genomföringen inom 12 mm, applicera Preprufe-tejp så att den överlappar membranet och ligger tätt an mot genomföringen. Linda röret med Preprufetejp på rörgenomföringar. Blanda och appliceraPreprufe LM runt genomföringarna och använd en övergång för att skapa en vattentät tätning mellan Preprufe-membranet och tejpen. Se också Preprufe standard detaljer.

Reparation av membran

Kontrollera membranet för skada innan montering av armeringsstål, gjutavstängare och slutgiltig betongläggning. Rengör vid behov med högtryckstvätt.

Torka av området med en fuktig trasa för att säkerställa att området är rent och fritt från damm och låt sedan torka. Applicera för mindre reparationer Preprufe-tejp centralt över det skadade området och pressa fast ordentligt. Använd för större reparationer en reparationslapp bestående av Preprufe och tejpa alla kanter med Preprufe-tejp. Avlägsna skyddsplasten från tejpen.

Områden där exponerade kanter har förlorat vidhäftningen eller där överlappningar inte har förslutits, övertäcks efter kontroll att området är torrt och rent med Preprufe-tejp och rullas ut ordentligt.

Vertikal installation

Applicera membranet med den tjocka vita plastytan mot underlaget. Fäst membranet mekaniskt i vertikal riktning med platthuvade fästanordningar som är lämpade för underlaget. Membranet kan installeras i valfri lämplig längd. Säkra överdelen av membranet med lister eller fästanordningar 50 mm under den översta kanten. Placera fästanordningar med centrumavstånd 600 mm för att säkra membranet platt mot underlaget. Fästanordningarna kan fästas genom kanten, vilket ger överlappningar som täcks av efterföljande Preprufe-längd. Exponerade fästanordningar ska övertäckas med Preprufe-tejp.

Se till att undersidan av det efterföljande skiktet är rent, torrt och fritt från föroreningar innan överlappning. Ta bort skyddsplasten mellan överlappningarna när de två skikten är vidhäftade.

Se till att en kontinuerlig bindning utan veck uppnås och tryck fast ordentligt. Efter slutförd installation, se till att skyddsplasten avlägsnas helt från membranet och från tejpen.

Gjutformskonstruktion

Preprufe kan appliceras i förväg på en vertikal gjutform. Kontakta GCP för ytterligare detaljer.

Avlägsnande av gjutfrom

PREPRUFE® membran kan appliceras på borttagningsbara enkla och dubbelsidiga gjutformar, gjutformar för plattor, pålplintar, osv. När betongen väl har gjutits måste gjutformen förbli på plats tills betongen har fått tillräcklig tryckhållfasthet för att utveckla ytfäste med PREPRUFE®.

En minimal betongtryckhållfasthet på 10 N/mm2 rekommenderas innan borttagning av gjutformen som stöder Preprufe-membranen. För tidig borttagning kan resultera i förlust av vidhäftning mellan membranet och betongen.

Alternativ för vattentätning av väggar

GCP erbjuder också alternativ till förapplicering av PREPRUFE® på vertikala gjutformar.

Använd PREPRUFE® 800PA, självhäftande vattentätningsmembran för konventionell applicering på väggar efter borttagning av gjutform. Se separat datablad för ytterligare information.

Förberedelse av PREPRUFE® när PREPRUFE® 800PA används på väggar

Kontrollera Preprufe-materialet runt omkretskanten av betongplattan. Identifiera eventuella exponerade överlappningar utan kant i Preprufe-materialet. För att garantera kontinuitet i det vidhäftade systemet, skär och avlägsna försiktigt en 75 mm trekantig bit av den övre fliken på Preprufe-materialet, som den skuggade markeringen i detaljen beskriver, Detalj av omkrets för platta - överlappning utan kant.

Kompletterande produkter

ADCOR® 500S - Hydrofiliskt vattenstopp för konstruktionsfogar och rörgenomföringar.

AR System - samextruderade PVC-vattenstopp för rörelsefogar. Bituthene-skyddsskiva - skydd mot skada orsakad av motfyllning.

Användningsbegränsningar

Använd inte PREPRUFE® mellan betongfyllda hålstensväggar.
Det rekommenderas att gjuta betong inom 56 dagar (42 dagar vid varmt klimat) efter applicering av membranet.

NBS-specifikationer

Se paragraf J40 297.

Produkter

Preprufe 300R 160R Tejp LT* eller HC*
Tjocklek (nominell) (mm) 1.2 0.8 0.8
Rullstorlek (m) 1.2 x 30 1.2 x 35 100mm x 15
Rullyta (m2) 36 42  
Rullvikt (kg) 50 42 2
Minimala kant-/ ändlängder (mm) 75 75 75
* LT för temperaturer mellan -4 °C och +30 °C
* HC för temperaturer mellan +10 °C och +40 °C
Kompletterande produkter    
Adcor 500S
Adcor 550MI
Bituthene LM
Rullar 6 x 5m
Rullar 8 x 5m
Paket 5,54 liter

Fysiska egenskaper

  300R 160R
Vidhäftning till betong (N/mm) 2.88 2.88
Skjuvhållfasthet för skarvar (N/mm) 9.52 9.52
Hållfasthet mot hydrostatiskt tryck (m) ASTM D 5385 mod. > 70 > 70
Punkteringsmotstånd (N) 990 445
Överföringshastighet för vattenånga (g/m2/24 tim) 0 0
Permeabilitet, metan (ml/m2.per dag vid atmosfärstryck)1 44.31 60.81
Diffusionskoefficient för radon (m2/s) 7.7 x 10-12 5.7 x 10-12

Anmärkning 1: Normalvärdet för minimistandard rekommenderad av BRE (BRE Report 212) är 360ml/m2/dag.

Hälsa och säkerhet

Säkerhetsdatablad krävs ej för Preprufe. Vänligen kontakta GCP för frågor rörande hälsa och säkerhet. Läs produktbladet och säkerhetsdatabladet (MSDS) för Bituthene LM innan användning. Användaren måste följa alla anvisningar rörande risker och säkerhet. MSDS kan erhållas från GCP Construction Products.

 

Deklarerade värden enligt EN 13967

Egenskaper Deklarerat värde Testmetod Egenskaper Deklarerat värde Testmetod
Preprufe 160R 300R   Preprufe 160R 300R  
Synliga defekter - MDV Nej Nej EN 1850-2 Rakhet - MDV Godkänd Godkänd EN 1848-2
Längd (m) - MDV 35 ± 0,15 30 ± 0,15 EN 1848-2 Tjocklek (mm) - MDV 0.9 ± 0.05 1.2 ± 0.05 EN 1849-2
Bredd bärarfilm (m) - MDV 1.203 ± 0.005 1.203 ± 0.005 EN 1848-2 Massa per ytenhet (g/m2) - MDV 810 ± 50 1150 ± 70 EN 1849-2
Total bredd (rulle) (m) - MDV 1.203 ± 0.005 1.203 ± 0.005 EN 1848-2 Beständighet för vattentäthet mot åldring nedbrytning (vid 60 kPa) Godkänd Godkänd EN 1296
EN 1928
metod B
Vattentäthet mot flytande vatten (vid 60 kPa) Godkänd Godkänd EN 1928 Beständighet för vattentäthet mot kemikalier (vid 60 kPa) Godkänd Godkänd EN 1847
metod B
EN 1928
metod B
Hållfasthet mot stötar (Al-skiva) (mm) - MLV 250 - Godkänd 400 - Godkänd EN 12691 Kompatibilitet med bitumen Godkänd Godkänd EN 1548
Hållfasthet mot stötar (bas EPS) (mm) - MLV 1000 - Godkänd 1500 - Godkänd EN 12691 Hållfasthet mot statisk belastning Godkänd Godkänd  EN 12730
Rivhållfasthet (spikhuvuden) – oarmerade skikt (N) - MLV Längsg1 300
Tvärg2 450
Längsg1 450
Tvärg2 600
 12310-1 Hållfasthetsegenskaper- oarmerade skikt (N/6mm) – MLV Längsg1 60
Tvärg2 60
Längsg1 110
Tvärg2 120
 12311-2
metod B
Monteringsstyrka (N/50mm) - MLV 480 850 EN 12317-2 Hållfasthetsegenskaper- oarmerade skikt (töjbarhet %) - MLV Längsg1 4.5
Tvärg2 4
Längsg1 4.5
Tvärg2 4
EN 12311-2
metod B
Överföring av vattenånga (μ= sD/d) - MDV 950,000± 30% 950,000± 30% EN 1931
Metod B
Reaktion vid brandpåverkan (Klass; testförhållanden) E E EN 13501-1
Hållfasthet mot deformation under belastning NPD5 NPD5 EN 13967
Annex B
       

Fotnoter: 1. Längsgående - relaterat till rullriktningen, 2. Tvärgående - relaterat till rullriktningen, 3. MDV: Producentbestämt värde, 4. MLV: Producentbegränsat, 5. NPD: Ingen prestanda deklarerad
Alla värden som anges i det här databladet baseras på testresultat som fastställts under laboratorieförhållanden och med ett produktprov som tagits direkt från lagret i sin originalförpackning och utan någon modifiering av dess beståndsdelar.

gcpat.se | Sverige kundservice: +46 (0) 4216 7800

Avsikten med denna information är att den ska vara till användarens nytta. Informationen baseras på värden och kunskaper som vi bedömt som tillförlitliga och exakta. Informationen är emellertid avsedd som vägledning samt för bedömning och validering av användaren. Vi ger ingen garanti att de resultat som anges i dokumentet kan återskapas av användaren. Fraser, rekommendationer och förslag ska läsas i samband med de försäljningsvillkor som gäller samtliga av oss levererade produkter och tjänster. Rekommendationer och förslag får inte tillämpas av användaren om förfarandet skulle medföra intrång i patent, mönsterskydd eller annan immateriell rättighet tillhörande tredje part.

PREPRUFE är ett varumärke som kan vara registrerat av GCP Applied Technologies Inc. i USA och/eller andra länder. Detta gäller vid publiceringstillfället och återspeglar inte nödvändigtvis det aktuella läget för varumärkesrättigheten vid lästillfället.


GCP Applied Technologies Inc., 2325 Lakeview Parkway, Alpharetta, GA 30009, USA
GCP Sweden AB, Gärdesvägen 3, 444 31 Stenungsund​
Detta dokument är endast aktuellt från och med det senast uppdaterade datumet som anges nedan och gäller endast för användning i Sverige. Det är viktigt att du alltid hänvisar till den information som för närvarande finns tillgänglig på webbadressen nedan för att ge den mest aktuella produktinformationen vid användningstillfället. Ytterligare litteratur såsom entreprenörshandböcker, tekniska bulletiner, detaljritningar och detaljrekommendationer och andra relevanta dokument finns också på www.gcpat.se. Information som finns på andra webbplatser får inte åberopas, eftersom de kanske inte är aktuella eller tillämpliga på villkoren i din plats och vi tar inget ansvar för innehållet. Om det finns några konflikter eller om du behöver mer information, kontakta GCP kundservice.

Last Updated: 2023-06-30

https://gcpat.se/sv-se/solutions/products/preprufe-pre-applied-waterproofing-solutions/preprufe-300r160r