DE NEEF® vattentätande injekterings lösningar

Läckor Stoppas Här: Effektivt, beprövat och hållbart.

Snabbaste, hållbaraste och den mest effektiva förseglingslösningen mot in-läckage.

DE NEEF® portföljen erbjuder vattentätande injekterings lösningar som stoppar in-läckage från t.ex. regn och grundvatten i mark, berg samt betong.

 

Översikt

Förseglar läckor lika snabbt som de dyker upp

Fördelarna med DE NEEF®-produkterna är att de är lätta att använda, injekteras snabbt och pålitligt. Portföljen består i huvudsak av en-komponents hydrofoba polyuretaner med en sluten cell-struktur, som är både hållbara och varaktiga samt icke vattenlösliga. De läckor som en gång injekteras förblir täta. 

Lösningar för alla typer av läckage

DE NEEF® har en mängd olika lösningar för många olika typer av problem.

  • Fastighetsägare som är i behov av åtgärder för att förhindra fukt/vatten i en fastighet.
  • Entreprenörer som behöver stabilisera djupa fundament vid utgrävningar
  • Installatörer och byggare med specialuppdrag att reparera läckor

För varje behov finns det en DE NEEF®-lösning som är bäst lämpad för uppgiften – t.ex. Djupgrundläggning, underjordiska utrymmen, tunnlar, kollektivtransportinfrastruktur och avloppsreparationsprogram.

Lösningar för alla strukturer

Betong eller murverk – oavsett vilken typ av konstruktion, kan DE NEEF® fixa läckan. Från att vara banbrytande till att vara fullbordande, kan DE NEEF® produkter användas för markinjektioner, vattenkontroll och sanering. DE NEEF® lösningar kan också användas under utgrävning och tunnelborrning för att eliminera rasrisk eller vatteninträngning. DE NEEF® produkter kan användas i alla skeden av underjordiska konstruktionen.

Certifierad runt om i världen

Vi har gjort omfattande tester av DE NEEF® produkter för att säkerställa att prestandakraven backas upp inom området. DE NEEF® produkter har flera certifieringsnivåer inklusive CE-certifiering för att användas inom EU, certifieringar för att säkerställa dricksvatten från runt om i världen.

Kontakt Norden:

Dennis Bergfalk
dennis.bergfalk@gcpat.com
Tel: 070 258 17 86

Global support och lokal tillgänglighet.

Två läckor är inte exakt likadana – det enda som alla läckor har gemensamt är att de måste åtgärdas så fort som möjligt. DE NEEF® portföljen erbjuder lösningar för alla olika utmaningar inom tätningar av läckor och markinjekteringar. Med lokal tillgänglighet blir det inga väntetider för att lämplig produkt ska finnas till hands – DE NEEF® materialen och supporten är lättillgänglig.

Med en global försäljning och teknisk stödpersonal, kan entreprenörer lita på att DE NEEF® lösningarna kommer att fungera. Låt inte läckagen försena dig och ditt projekt, kontakta GCP idag för att få veta hur du ska använda DE NEEF® i ditt projekt.

Läckor stoppas här. Snabbt. Beprövat. Hållbart.