BITUTHENE® Flytande membran (E)

Tvåkomponents elastomermassa som appliceras flytande. Anpassad för GCP vattentätningsmembran.

Applicering

BITUTHENE® LM (E) är utvecklat för att ingå i GCP vattentätningssystem där en elastiskt applicerad fog krävs för att garantera kontinuitet i vattentätningen. Bituthene LM (E) är en fogmassa av bitumen-modifierad polyuretan som härdar och bildar ett hårt fogfritt gummiliknande vattentätt skikt.
Typiska användningsområden för Bituthene LM (E):

 • pål- och plinthuvud
 • rörgenomföringar
 • membrankontinuitet genom murverk
 • innerhörn
 • komplexa detaljer

De två komponenterna i Bituthene LM blandas på byggplatsen och spacklas på ytan för att skapa en enkel och snabb vattentät fog. Produkten ska användas tillsammans med Bituthene och Preprufe-systemen.

Produktfördelar

 • Appliceras flytande – följer oregelbundna detaljer
 • Vattentät – hållfast mot vattenånga och vattentryck
 • Slitstark gummiliknande massa – flexibel och tålig
 • Fogfri skarv mot membran
 • Kemiskt härdad – påverkas inte av värmevariationer
 • Kallappliceras – ingen brandrisk
 • Kompatibel med både Preprufe och Bituthene vattentätningssystem

Leverans

BITUTHENE® LM (E) 5,7 litersförpackning (Del A och B)
Hållbarhet 12 månader
Kompletterande produkter  
Adcor 500S 6 x 5 m rullar
Övriga produkter  
Elektrisk färgblandare 1200 W, 100-500 rpm
Fogspruta, spackel, fixkam eller gummiskrapa
Ungefärlig yttäckning Bituthene LM (E)
5.7 liter (Del A och B)
2,5 mm tjocklek x 300 mm bredd 7,6 meter
(2,28 m2/enhet)
2,5 mm tjocklek x 2 x 150 mm bredd med 20 mm hålkälsremsa 6,0 meter
20 mm hålkälsremsa 28,4 meter

Yttäckning beror på underlagets textur.

Installation

Förberedelser

Ytan ska vara torr och fri från damm, smuts, fett och andra föroreningar. Temperaturen ska vara minst +5 °C och inte fallande. För bästa resultat ska Bituthene LM appliceras innan läggning av vattentätningsmembran.

Bituthene LM (E) kan även användas som en punktförsegling på ytan. Tänk på att göra en överlappning om minst 50 mm på Bituthene-membranet. Bituthene LM (E) är kompatibelt med GCP torra primers för eftermontering av vattentätningsskivor, som Preprufe PA och Bituthene samt med de ämnen som används i Bituthene och Preprufe-systemen. Bituthene LM (E) fäster på rena, torra metallytor.

Blandning

Bituthene LM (E) levereras i dunk som innehåller såväl bas A som härdare B, vilken är fäst på lockets undersida. Rör om bas A långsamt med en färgblandarstav. Tillsätt därefter härdare B (som är färglös) till bas A (som är svart). Blanda i 1 minut vid 100 rpm. Öka hastigheten till 200-300 rpm och blanda ytterligare 2-3 minuter tills vätskan är jämn. Skrapa burkens sidor och botten under blandning. Är produkten kallare än +10 °C bör den oblandade dunken lagras övernatt vid +20 °C för att förbättra blandningsförutsättningarna och produktens arbetbarhet. Rengör verktyg och utrustning med lösningsmedelsbaserat rengöringsmedel innan Bituthene LM (E) har härdat.

Applicering

Tiden från blandning till applicering av Bituthene LM får inte vara längre än 40 minuter vid +20 °C. Massa som har tjocknat, måste kasseras. Applicera Bituthene LM med en tandad spackel eller fixkam, fogspruta eller gummiskrapa. Tjockleken ska vara minst 2,5 mm.

Bituthene LM (E) ska härda under 24 timmar innan den överlappas med Bituthene-membran för att säkerställa kontinuitet i vattentätheten.

UV-skydd

Bituthene LM (E) är inte avsedd att utsättas för UVstrålning permanent. Därför måste den täckas inom 30 dagar efter applicering.

NBS specifikationsklausul

Se klausul J40 370.

Hälsa och säkerhet

Läs förpackningsetiketten och MSDS före användning. Användaren måste följa alla riskfraser. MSDS kan beställas från GCP försäljningskontor eller laddas hem från www.gcpat.com.

gcpat.se | Sverige kundservice: +46 (0) 4216 7800

Avsikten med denna information är att den ska vara till användarens nytta. Informationen baseras på värden och kunskaper som vi bedömt som tillförlitliga och exakta. Informationen är emellertid avsedd som vägledning samt för bedömning och validering av användaren. Vi ger ingen garanti att de resultat som anges i dokumentet kan återskapas av användaren. Fraser, rekommendationer och förslag ska läsas i samband med de försäljningsvillkor som gäller samtliga av oss levererade produkter och tjänster. Rekommendationer och förslag får inte tillämpas av användaren om förfarandet skulle medföra intrång i patent, mönsterskydd eller annan immateriell rättighet tillhörande tredje part.

BITUTHENE är ett varumärke som kan vara registrerat av GCP Applied Technologies Inc. i USA och/eller andra länder.

Detta gäller vid publiceringstillfället och återspeglar inte nödvändigtvis det aktuella läget för varumärkesrättigheten vid lästillfället.


GCP Applied Technologies Inc., 2325 Lakeview Parkway, Alpharetta, GA 30009, USA
GCP Sweden AB, Gärdesvägen 3, 444 31 Stenungsund​
Detta dokument är endast aktuellt från och med det senast uppdaterade datumet som anges nedan och gäller endast för användning i Sverige. Det är viktigt att du alltid hänvisar till den information som för närvarande finns tillgänglig på webbadressen nedan för att ge den mest aktuella produktinformationen vid användningstillfället. Ytterligare litteratur såsom entreprenörshandböcker, tekniska bulletiner, detaljritningar och detaljrekommendationer och andra relevanta dokument finns också på www.gcpat.se. Information som finns på andra webbplatser får inte åberopas, eftersom de kanske inte är aktuella eller tillämpliga på villkoren i din plats och vi tar inget ansvar för innehållet. Om det finns några konflikter eller om du behöver mer information, kontakta GCP kundservice.

Last Updated: 2022-07-26

https://gcpat.se/sv-se/solutions/products/bituthene-post-applied-waterproofing/bituthene-flytande-membran-e