BITUTHENE® 8000 / 8000S

Avancerat, självhäftande vatten- och ångtätt membran för understrukturer

Beskrivning

BITUTHENE® 8000/ 8000S kombinerar den beprövade Bituthene-vidhäftningsteknologin med en unik, gråfärgad bärarfilm för överlägsen prestanda och enklare installation. Bituthene 8000/ 8000S är extremt tuff, dock synliggörs oavsiktliga skador som vanligtvis skulle missas, av den svarta sammansättningen som lyser igenom den ljusgråa filmen.

Produktfördelar

 • Vatten- och ångtätt - förser alla typer av källare med skydd, BS 8102:2009.
 • Gastät - skyddar mot metan-, koldioxid- och radongas utöver standardkraven för membran angivna i BRE Reports 211 (radon) och 212 (metan och koldioxid).
 • Överlägsna egenskaper - 70 m hydrostatiskt tryckmotstånd med extremt låg överföringshastighet av fukt.
 • Det breda ”applikationsområdet” minskar förseningar - appliceringstemperatur från -5°C till +35 °C och tolerans mot fuktiga ytor.
 • Lättare hantering i varmt väder - över 20 % mindre absorption av solvärme.
 • Unik kompositfilm - kraftigt och flexibelt tillverkad med en slät yta.
 • Underlättar kvalitetssäkrad installation - en förtryckt överlappningslinje garanterar minimal överlappning; ljusgrå färg framhäver oavsiktliga skador för enkel reparation.
 • Systemkompatibilitet - kan kombineras med Preprufe förapplicerade membran, Preprufe LM och Hydroduct för systemlösningar.

Produkter

BITUTHENE® 8000/ 8000S 1 m x 20 m rulle (20 kvm)
Vikt 36 kg
Förvaring Förvara upprätt på torr plats under +30 °C
Bituthene Primer W2 Burk 5 liter
Åtgång Ca. 9-11 m2 per liter
Bituthene Primer S2 Burkar med 5 eller 20 l
Åtgång 10-12 m2 per liter (beroende på appliceringsmetod, ytans porositet och omgivningsteperatur)
Ancillary Products  
Preprufe LM Paket 5,54 liter
GCP Protection 03 3mm x 0.9m x 2.03m (± 6%)
Adcor 500S Rullar 6 x 5 m
Adcor 550MI Rullar 8 x 5 m
Bitustik 4000 Rullar 150 mm x 12 m
Pak Adhesive Burk 5 liter
Hydroduct Se datablad för Hydroduct vertikala dräneringsskikt.

Utrustning från andra tillverkare: Roller

Installation

Vid temperaturer under +5 °C måste åtgärder vidtas för att garantera att alla ytor är fria från is eller frost. Alla ytor förutom de under bottenplattor och Preprufe R membran ska primas med ett lager av GCP vattenbaserade primer, Bituthene Primer W2, som är lämpad för fuktiga ytor. Bituthene Primer W2 kan appliceras med pensel eller roller. Alternativt är det vid tidsbrist möjligt att använda GCP lösningsmedelsbaserade primer - Bituthene Primer S2, som kan användas för primning och installation av membran på fuktiga ytor eller ”grön” betong. Bituthene Primer S2 kan appliceras med pensel eller roller.

Vår strävan efter ständiga prestandaförbättringar kan resultera i att produkterna förändras. Din GCP-representant kommer att ge dig aktuella anvisningar. Bituthene 8000/ 8000S ska monteras genom att skala av skyddspappret och applicera den självhäftande ytan mot den förberedda ytan, som ska vara fri från is, frost eller kondens.

Preprufe LM appliceras på alla inre och yttre hörn, genomföringar osv. innan applicering av membranet i sin helhet. Bituthene 8000/ 8000S ska borstas på ytan för att säkerställa god inledande vidhäftning och för att utestänga luft. Intilliggande längder justeras med hjälp av förtryckta linjer och överlappas med 50 mm på sidor och ändar och rullas ordentligt med kraftigt tryck med en roller, för att säkerställa fullständig vidhäftning och kontinuitet mellan lagren. På höga väggar kan det vara nödvändigt att fästa membranet med lister för att undvika glidning. När membranet har applicerats, täck det så fort som möjligt med en skyddsskiva. Täck membranet omedelbart på ”grön betong” eller fuktiga ytor.

Reparationer, skydd & dränage

 • Skadade områden ska repareras med en överdimensionerad reparationslapp som appliceras på en ren och torr yta 100 mm över skadan och sedan pressas fast ordentligt.
 • Membranet ska skyddas mot skada genom användning av GCP Protection 03-skivor som fästes till membranet med Bitustik 4000 dubbelsidig tejp eller Pak-lim och sedan pressas fast ordentligt.
 • Om området runt understrukturen kan dräneras till en låg utloppsnivå, rekommenderar GCP dräneringsmembran från serien Hydroduct.

Utförande

Bituthene 8000/ 8000S uppfyller följande nationella standarder: BS 8102: 2009, byggföreskrifter (i dess ändrade lydelse) (England och Wales) 2000, byggföreskrifter (Nordirland) 2000 (i dess ändrade lydelse), byggstandarder (Skottland) 2004 (i dess ändrade lydelse).

Hälsa och säkerhet

Det finns inga lagstadgade krav att tillhandahålla säkerhetsdatablad för Bituthene 8000/ 8000S, Bituthene skyddsskivor, Bitustik 4000 eller Hydroduct. Se produktförpackningen för ytterligare säkerhetsinformation. Vänligen kontakta GCP Construction Products Limited om du har frågor som rör hälsa och säkerhet. Läs produktetiketten och säkerhetsdatabladet (MSDS) innan användning av följande produkter: Bituthene Primer W2, Bituthene Primer S2 och Preprufe LM. Användaren måste följa alla anvisningar rörande risker och säkerhet. MSDS n erhållas från GCP Construction Products.

Specifikationer

Se paragraf 180 och 190.

 

Deklarerade värden enligt EN 13967

Egenskaper Deklarerat värde Test-metod Egenskaper Deklarerat värde Test-metod
Bituthene 8000 8000S   Bituthene 8000 8000S  
Synliga defekter - MDV Nej Nej EN1850-2 Rakhet - MDV Pass Pass EN 1848-2
Längd (m) - MDV 20.15±0.15 20.15±0.15 EN1848-2 Tjocklek (mm) - MDV 1.52±0.08 1.52±0.08 EN 1849-2
Bredd bärarfilm (m) - MDV 0.987±0.007 0.987±0.007 EN1848-2 Massa per ytenhet (g/m2)-MDV 1490±90 1490±90 EN 1849-2
Total bredd (rulle) (m) - MDV 1.000±0.005 1.000±0.005 EN1848-2 Beständighet för vattentäthet mot åldring/nedbrytning (vid 60 kPa) Pass Pass EN 1296
EN 1928
Metod B
Vattentäthet mot flytande vatten (vid 60 kPa) Pass Pass EN1928 Beständighet för vattentäthet mot kemikalier (vid 60 kPa) Pass Pass EN 1847
Metod B
EN 1928
Metod B
Hållfasthet mot stötar (Al-skiva) (mm) - MLV 150- Pass 150- Pass EN12691 Beständighet för hållfasthetse- genskaper mot kemikalier Pass Pass EN13967
Annex C
Hållfasthet mot stötar (bas EPS) (mm) - MLV 750 - Pass 750 - Pass EN12691 Kompatibilitet med bitumen Pass Pass EN 1548
Rivhållfasthet (spikhuvuden) – oarmerade skikt (N) - MLV Längsg1 110
Tvärg2 100
Längsg1 110
Tvärg2 110
EN12310-1 Hållfasthet mot statisk belastning Pass Pass EN 12730
Skarvstyrka (N/50mm) - MLV 190 190 EN12317-2 Hållfasthetsegenskaper - oarmerade skikt(N/6mm) – MLV Längsg1 25
Tvärg2 25
Längsg1 25
Tvärg2 25
EN 12311-2
Metod B
Överföring av vattenånga (μ= sD/d) - MDV 105.000 ±30% 105.000 ±30% EN1931
Metod B
Hållfasthetsegenskaper - oarmerade skik (% töjbarhet) - MLV Längsg1 20
Tvärg2 5
Längsg1 20
Tvärg2 5
EN 12311-2
Metod B
Hållfasthet mot deformation under belastning NPD5 NPD5 EN13967
Annex B
Reaktion vid brandpåverkan (Klass; testförhållanden) E E EN 13501-1

Fotnoter: 1. Längsgående - relaterat till rullriktningen, 2. Tvärgående - relaterat till rullriktningen, 3. MDV: Producentbestämt värde, 4. MLV: Producentbegränsat värde

 

Fysiska egenskaper

Egenskaper 8000 8000S Testmetod
Färg Mörkgrå- svart Mörkgrå- svart  
Appliceringstemp -5 °C till 20 °C +15 °C till 35 °C  
Hållfasthet mot hydrostatiskt tryck 70 m vatten 70 m vatten ASTM D5385
Metan permeabilitet1 89.52 ml/m2.per dag vid atmosfärs- tryck 89.52 ml/m2.per dag vid atmosfärs- tryck Versaperm Ltd
Diffusionskoeffi- cient för radon 6.8 x 10-13 m2/s 6.8 x 10-13 m2/s Prags universitet

Anmärkning 1: Normalvärdet för minimistandard rekommenderad av BRE (BRE Report 212) är 360 ml/m2/dag.

gcpat.se | Sverige kundservice: +46 (0) 4216 7800

Avsikten med denna information är att den ska vara till användarens nytta. Informationen baseras på värden och kunskaper som vi bedömt som tillförlitliga och exakta. Informationen är emellertid avsedd som vägledning samt för bedömning och validering av användaren. Vi ger ingen garanti att de resultat som anges i dokumentet kan återskapas av användaren. Fraser, rekommendationer och förslag ska läsas i samband med de försäljningsvillkor som gäller samtliga av oss levererade produkter och tjänster. Rekommendationer och förslag får inte tillämpas av användaren om förfarandet skulle medföra intrång i patent, mönsterskydd eller annan immateriell rättighet tillhörande tredje part.

BITUTHENE är ett varumärke som kan vara registrerat av GCP Applied Technologies Inc. i USA och/eller andra länder.

Detta gäller vid publiceringstillfället och återspeglar inte nödvändigtvis det aktuella läget för varumärkesrättigheten vid lästillfället.


GCP Applied Technologies Inc., 2325 Lakeview Parkway, Alpharetta, GA 30009, USA
GCP Sweden AB, Gärdesvägen 3, 444 31 Stenungsund​
Detta dokument är endast aktuellt från och med det senast uppdaterade datumet som anges nedan och gäller endast för användning i Sverige. Det är viktigt att du alltid hänvisar till den information som för närvarande finns tillgänglig på webbadressen nedan för att ge den mest aktuella produktinformationen vid användningstillfället. Ytterligare litteratur såsom entreprenörshandböcker, tekniska bulletiner, detaljritningar och detaljrekommendationer och andra relevanta dokument finns också på www.gcpat.se. Information som finns på andra webbplatser får inte åberopas, eftersom de kanske inte är aktuella eller tillämpliga på villkoren i din plats och vi tar inget ansvar för innehållet. Om det finns några konflikter eller om du behöver mer information, kontakta GCP kundservice.

Last Updated: 2022-07-26

https://gcpat.se/sv-se/solutions/products/bituthene-post-applied-waterproofing/bituthene-8000-8000s